ცნობები კურსდამთავრებულთა შესახებ

2017-2018 სასწავლო წელი

2018-2019 სასწავლო წელი

2019-2020 სასწავლო წელი

2020 - 2021 სასწავლო წელი

2021 - 2022 სასწავლო წელი

2022 - 2023 სასწავლო წელი

2017 - 2021 სასწავლო წლები სრულად

2021 - 2023 სასწავლო წლები სრულად