უკვე დადგმულია 3 სპექტაკლი

“თენგოვანი“;

„სოხუმის ქუჩიდან-სოხუმამდე!“

„ლისისტრატე“(აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საგრანტო

დაფინანსების ფარგლებში).

„ვექტორი-მოდული“ (სპექტაკლი მზადების პროცესშია და ტარდება გრანდიოზული საგრანტო პროექტის: „უწმინდესო, დაგვაბრუნე აფხაზეთში!“ ფარგლებში).

კლუბის აქტივობები

სასწავლო-კვლევით კონფერენცია
გასვლითი გაკვეთილი ბუნებაში
კლასებს შორის ურთიერთპატივისცემის სტიმულირების ხელშემწყობი აქტივობა