ფოლკლორული და ხალხური საკრავების ანსამბლის „თოლიას“ მიზანია:

  • ანსამბლის წევრთა საკუთარი შემოქმედებითი შესაძლებლობების რეალიზება
  • ფოლკლორული და ხალხური საკრავების  პოპულარიზაცია
  • შეასწავლოს მოსწავლეებს ქართული ხალხური სიმღერები და ხალხურ ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნება
  • ხელი შეუწყოს ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციას
  • გაცვლითი კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება სხვადასხვა სკოლებში და საზოგადოების მასობრივი თავშეყრის ადგილებში
  • შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების მასტერკლასები, სხვადასხვა ფოლკლორული  საღამოების, კონკურსების ჩატარება.