“ოქროს კალამი“ მიზანია:

  • ლიტერატურის პოპულარიზაცია
  • ქართველი მწერლების შემოქმედების განხილვა
  • ლიტერატურული მარათონების, კონკურსებისა და ვიქტორინების მოწყობა
  • მოსწავლეებში წერის კულტურის ჩამოყალიბება
  • ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება სხვადასხვა სკოლებში და საზოგადოების მასობრივი თავშეყრის ადგილებში
  • მოსწავლეების საკუთარი შემოქმედებითი შესაძლებლობების რეალიზება
  • შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების ლექსებისა და მოთხრობების შეკრება
  • სხვადასხვა ლიტერატურული საღამოების, კონკურსების ჩატარება.