რატომ გორდა?

 • მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები
 • კვლევაძიებაზე დაფუძნებული სწავლასწავლება
 • მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება
 • პროექტული სწავლება
 • საზღვარგარეთ საგანმანათლებლო-კულტურული გაცვლითი პროგრამები
 • ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვა
 • თანამედროვე ინფრასტრუქტურა
  კომპიუტერული ლაბორატორია;
  ინტერაქტიური დაფებით აღჭურვილი საკლასო ოთახები;
  სააქტო და საკონფერენციო დარბაზები;
  საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია;
  ღია სტადიონი, 2 სპორტული დარბაზი, თენგიზ მორჩილაძის ფარიკაობის აკადემია;
  მოსწავლეთა გასართობი ოთახი
 • მცირერიცხოვანი კლასები
 • საინტერესო სასკოლო ცხოვრება
  კლუბების ფართო არჩევანი;
  სასწავლო-საგანმანათლებლო ექსკურსიები და მრავალფეროვანი ღონისძიებები.
 • რესურსებით მდიდარი ბიბლიოთეკა
  ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა OpenBiblio
 • ეფექტური კომუნიკაცია მშობლებსა და მასწავლებლებს შორის
  ელექტრონული ჟურნალი (Edupage)
  ელექტრონული პორტალი “მშობელთა ცნობარი”;
  სკოლის ვებგვერდი, Facebook გვერდი;
  ტექსტური შეტყობინებების სისტემა