საგნობრივი ჯგუფების კათედრები

სკოლაში ფუნქციონირებს საგნობრივი ჯგუფების ხუთი კათედრა

ხათუნა დუმბაძე

სახელმწიფო ენისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა (ხელმძღვანელი-ხათუნა დუმბაძე, ბსუ დოქტორანტი)

ზეინაბ გობაძე

მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო დისციპლინებისა და ისტ ტექნოლოგიების კათედრა (ხელმძღვანელი- ზეინაბ გობაძე, უფროსი მასწავლებელი)

სვეტლანა დალოგლანიანი

უცხოური ენების კათედრა (ხელმძღვანელი-სვეტლანა დალოგლანიანი, უფროსი მასწავლებელი)

ინდირა აბაშიძე

დაწყებითი კლასების კათედრა (ხელმძღვანელი-ინდირა აბაშიძე)

ანა გადახაბაძე

ესთეტიკისა და სპორტის კათედრა (ხელმძღვანელი-ანა გადახაბაძე)