პედაგოგები

წარმატებული სასერტიფიკაციო გამოცდები
შტრიხები პორტრეტისათვის…
ხათუნა ვასაძე – შტრიხები პორტრეტისათვის
ანა ქილიფთარი – შტრიხები პორტრეტისათვის
მაკო დევიძე – შტრიხები პორტრეტისათვის
ლალი გოგიჩაიშვილი – შტრიხები პორტრეტისათვის