ევროპარლამენტის მოდელირება

ყურადღება, პროექტი!!!
2017 წლის ნოემბრის პირველ დეკადაში სამოქალაქო საზოგადობის გაძლიერების ინსტიტუტი და შპს ელიტური სკოლა ატარებენ პროექტს”ევროპარლამენტის მოდელირება“.
P.S. დაწვრილებითი ინფორმაციისა და სააპლიკაციო ფორმებისათვის მიმართეთ ქ-ნ სოფიკო კანთელაძეს.
Array ( )