უწმინდესო, დაგვაბრუნე აფხაზეთში

 პროექტი “უწმინდესო, დაგვაბრუნე აფხაზეთში” განხორციელდა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქვეპროგრამის “კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა” ფარგლებში.
 პროექტი წარადგინა ელიტურმა სკოლა “გორდამ”
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა აქტივობა
 პენ მარათონი
აფხაზეთის თემატიკაზე შექმნილი ნახატების გამოფენა
შედგა მონო-სპექტაკლის “ვექტორი-მოდული” ჩვენება, რომელშიც მთავარ როლებს სკოლა გორდას მოსწავლეები ასრულებდნენ.

Array ( )